Klimaat

Het zou fijn zijn dat we als stad ook deelnemen aan initiatieven zoals Meiplasticvrij. We kunnen dan als stad ook extra inspanningen doen om duurzamer om te gaan met materialen bijvoorbeeld en ook personeel en burgers aanmoedigen om hetzelfde te doen

Voorbeeldfunctie van de stad, verder ook de burgers sensibiliseren. Het zwembad deed dit jaar op eigen initiatief al een actie door het weglaten van de plastic overtrekhoesjes. Zo kan elke dienst wel iets ondernemen denk ik.